Individueel

Bij individuele rouwbegeleiding worden er met de cliënt een aantal begeleidingssessies afgesproken waarna een evaluatie volgt.

De begeleidingssessies worden op individuele wijze en in samenspraak met de cliënt ingevuld. Dit kan betekenen dat er ruimte is voor gesprek maar ook voor (de uiting van) emotie zoals verdriet, boosheid, angst en somberheid. Er kan ook ruimte zijn voor psycho-educatie of activerende begeleidingsmomenten; dan gaan cliënt en begeleider gezamenlijk iets ‘doen’. Dit ‘doen’ komt voort uit een persoonlijke behoefte van de cliënt en staat altijd in relatie tot het rouwproces.

Bij ambulante rouwbegeleiding komt de begeleider bij de cliënt aan huis. Dit heeft als voordeel dat de cliënt de eigen vertrouwde omgeving niet hoeft te verlaten. Ambulante rouwbegeleiding kan van belang zijn bij personen die door ziekte of anderszins aan huis gebonden zijn.

De ambulante rouwbegeleiding staat inhoudelijk gelijk aan de bovengenoemde individuele begeleidingssessies.