Nazorg

Als afsluiting van een rouwbegeleidingstraject wordt er met de cliënt altijd een evaluatie gehouden. Hierin worden de ervaringen van de cliënt besproken en wordt gekeken naar een toekomst zonder begeleiding. Via de evaluatie wordt ook het eigen handelen tegen het licht gehouden.

Cliënten die na verloop van hun rouwbegeleiding behoefte hebben aan contact kunnen altijd rekenen op nazorg in de vorm van gesprekken of online begeleiding. Hieraan stellen coaches geen tijdslimiet. Zodoende is men verzekerd van een goede nazorg en een blijvend gevoel er niet alleen voor te staan.