Rouwbegeleiding

Coaches bieden vaak 2 vormen van rouwbegeleiding:

  • Individuele (ambulante) rouwbegeleiding
  • Online rouwbegeleiding

Altijd vooraf

Alle vormen van rouwbegeleiding worden vooraf gegaan met een eerste consult of intake waarin kennismaking en voorgeschiedenis centraal staan. Rouwverwerking hangt onder meer samen met de persoonlijke geschiedenis van de cliënt. Indien de cliënt dat wenst kan er tijdens het eerste consult een begin gemaakt worden met het in kaart brengen van de rouwproblematiek en een mogelijk begeleidingstraject.

Het begeleidingstraject is altijd een leidraad dat indien noodzakelijk aangepast wordt aan veranderende omstandigheden binnen het verwerkingsproces van de cliënt. Ieder begeleidingstraject wordt op maat gesneden omdat ieder op zijn of haar unieke wijze rouwt. Aan het eind van het eerste consult wordt een advies gegeven aan de cliënt. De cliënt kan besluiten om het advies naast zich neer te leggen. Het eerste consult is immers geheel vrijblijvend.