Werkgevers

Werknemers kunnen in de werksituatie geconfronteerd worden met verlies en rouw door een ongeval of crisissituatie. Werknemers kunnen ook in de privé-sfeer worden getroffen door verlies en rouw. In beide gevallen worden werknemers getroffen door verlies, verdriet en pijn waardoor zij niet in staat zijn om te werken of zich minder kunnen concentreren op hun werk.

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de werknemers enige tijd uitvalt na overlijden van een dierbare. Het is juist in die periode dat een goede rouwbegeleiding vanuit de werkgever van grote waarde is voor reïntegratie van de werknemer.

Wat kunt u als werkgever doen?

Omdat er veel verschillende factoren zijn die verlies en rouw beïnvloeden, is het niet makkelijk voor een werkgever eenduidig beleid te maken rondom verlies en rouw van werknemers. Een rouwprotocol en rouwtraject bieden houvast aan de rouwende en zorgen voor een goede reïntegratie van de werknemers op de werkplek.

Leidinggevenden spelen vaak een cruciale rol bij verlies en rouw van medewerkers. Zij kunnen met het rouwprotocol als leidraad individuele afspraken maken met de medewerker om tot heldere afspraken te komen opdat de rouwende de ruimte krijgt om een verlies naar behoren te verwerken en ziekteverzuim te voorkomen. Van belang is ook om niet te lang te wachten met het maken van afspraken rondom de verwerking van het verlies.

Wat kan een rouwcoach voor u als werkgever betekenen?

Ze kunnen u op een aantal gebieden van dienst zijn:

  1. Training en opleiding van leidinggevenden en medewerkers in de achtergronden van rouwprocessen
  2. Training en opleiding van leidinggevenden en medewerkers in het begeleiden van rouwenden
  3. Opstellen van een rouwprotocol en rouwtraject rondom rouwbegeleiding van werknemers
  4. Verzorgen van rouwbegeleiding voor medewerkers

Heeft u al een rouwprotocol of beleid rondom verlies en rouw van werknemers? Dan is het wellicht verstandig dit door een coach tegen het licht te houden om te bezien of het beleid nog wel actueel is en voldoet aan de huidige eisen en verwachtingen.